Tas_70_70_site
Robert’s rugzak; trouwe metgezel vol medicatie en dieetvoeding.

Wijplukkendedag.nl, of hipper, WPDD is de titel van mijn persoonlijke website. Hier beschreef ik tot en met 2009, hoe wij het verloop van Robert’s chronische aandoening Cystic Fibrosis (CF) beleefd hebben. Robert leefde tot en met 31 december 2008. Hij is 40 schitterende jaren bij ons geweest.

Sinds maart 2008 was ik gestopt met werken in loondienst. Dat deed ik niet voor niets. De gezondheid van Robert was al lange tijd niet meer zo goed, ik maakte me zorgen of hij niet aan de finale van zijn leven was begonnen zonder dat wij dat wisten. Ik wilde daarom geen kostbare tijd meer verliezen in een baan waar ik op dat moment geen persoonlijke groei meer kon bewerkstelligen. Het was weliswaar een leuke baan, maar geen baan die het beste van mij vroeg. Het werk dat ik moest doen nam wel erg veel tijd in beslag. Ik besefte dat ik liever de tijd die ik elke dag tot mijn beschikking had wilde gebruiken voor een inspirerend project. Een project dat pittig zou zijn. Maar dat had ik nodig om in balans te blijven met de andere heftigheden op medisch vlak.

Ik startte met de ontwikkeling van een coachingspraktijk. Later werd dat de praktijk waar ik Qigong-lessen gaf tot en met mijn verhuizing naar het hoge Noorden.

Ik werk al sinds 1997 in het agogische vak. In diverse banen heb ik mensen begeleiding gegeven. Ik vind het een prachtig gegeven dat ieder individu uniek is en onbegrensde mogelijkheden blijkt te hebben. Ik wil in die ontwikkeling een bijdrage leveren.

De theorieën die ik bestudeerde en gebruikte in mijn werk werden ook een enorme verrijking voor mijn privéleven. Juist in de onzekere en twijfelachtige periode bleken ze een baken in zee te vormen. Wat ik al jaren in de praktijk met mijn doelgroep had gebruikt testte ik de laatste jaren van Roberts leven ook voortdurend uit in mijn eigen situatie. Ik schreef dingen op in mijn digitale dagboek en checkte of wat ik schreef ook klopte. Als het namelijk zelfs zou werken in situaties waarbij vraagstukken over leven en dood ter sprake kwamen, dan zou het zeker ook in andere situaties soelaas kunnen bieden. Dat laatste wist ik al, gezien mijn werkervaring als agoog, maar ik scherpte het nu wel verder aan en diepte het nog beter uit.

Lange tijd was ik van mening dat mijn privéleven los moest staan van mijn zakelijk bestaan. Maar hoe verder ik vorderde op het terrein van al dan niet transplanteren (de enige kans voor Robert om een kwalitatief goed leven terug te krijgen) en alles wat daarmee samen viel, hoe meer ik merkte dat ik als professional en ik als “partner-van” dezelfde waren. Ik putte uit dezelfde bronnen in beide situaties. Ik leer mensen hoe ze de regie over hun leven kunnen voeren, hoe ze onafhankelijk kunnen zijn. Ik toetste bij mezelf of het inderdaad lukte niet te verzanden in slachtoffergedrag. Het werkte!

Ik voelde me lange tijd kwetsbaar om iedereen mee te laten kijken tijdens mijn werk in de krochten van mijn gedachten en gevoelens die bij de bange dagen hoorde. Toch koos ik er voor om een koppeling te maken tussen werk en privé in mijn werk. Ik wilde dat de dingen die Robert en ik van de situatie hebben geleerd een breder publiek treffen dan alleen onze directe omgeving. Want dat wat ik leerde is niet gestopt na Roberts overlijden. Ik merkte dat ik door mijn onafhankelijkheid verder kon genieten, geluk zat klaarblijkelijk in mijzelf verankerd. Het voelt nu gelukkig allang niet meer kwetsbaar maar juist heel krachtig om het zo te doen.

Robert benadrukte altijd dat hij niet zover had kunnen ontwikkelen zonder mijn input. We zijn denk ik een voorbeeld van een goede synergetische werking. Het was onze missie om op gezonde wijze wederzijds afhankelijk van elkaar te zijn. Dit vergde opperste concentratie maar ik weet nu dat het is gelukt. Ik ben op eigen benen gebleven wat er voor zorgde dat ik relatief gemakkelijk verder kon met mijn leven.

De theorieën en instrumenten die ik aanreik in mijn werk, kloppen dus inderdaad niet alleen in zaken waarbij leven en dood spelen, maar blijkbaar ook vooral in zaken waarbij geluk en liefde van belang zijn. Want uiteindelijk leerde ik dat alles om liefde en niets anders dan om liefde draait!