roseRobert had zelf in zijn document “punten omtrent overlijden” het volgende geschreven:

“Wat was voor mij van belang en moet zeker worden benadrukt in de periode na mijn overlijden:
De website die Monique bijhoudt heeft voor mij een titel die meer is dan een paar losse woorden. Het is zelfs sterker dan het oorspronkelijke “Pluk de dag”, wat toch haast als een gebod klinkt.

“Wij plukken de dag” is een actieve variant. Actief staat voor beweging, voor ontwikkeling. Dat is wat ik van groot belang vind. Fysiek werden mijn grenzen steeds beperkter, mentaal bleken ze toch bijna altijd eindeloos te zijn. Mijn fantasie heeft me heel ver gebracht. Weliswaar op een andere manier dan wanneer ik in een gezond lijf was geboren, maar toch ik ben er elke dag tevreden mee geweest.

Dat is ook één van de lessen die ik heb geleerd.
Er zijn blijkbaar altijd meer mogelijkheden dan de meest voor de hand liggende. Carrière maken en materialistische ambities hebben was voor mij geen aandachtspunt. Mijn ambitie was om mezelf zo ver mogelijk geestelijk te ontplooien, steeds weer om te gaan met veranderende omstandigheden. Soms tot Monique er gek van werd. Ik was niet altijd slagvaardig in haar ogen. Zeker niet als ik twijfelde of de loop van de geschiedenis zou veranderen als ik me wel druk zou maken. Als ik dacht dat dat niet zo zou zijn bleef ik liever genieten van wat het huidige moment te bieden had. De zon, muziek, rust enz. Er was altijd wel wat om rijker van te kunnen worden. Ik wilde dat niet voorbij laten gaan door energie weg te laten lopen door te gaan touwtrekken.

Mijn voorbeelden waren volkeren uit de oudheid en de indianen. Niet dat ik alles van ze tot op detail wist (Hoewel… Ik heb menig Triviantpotje gewonnen door mijn roemruchte feitenkennis;-)) Het ging me meer om de strekking. Neem alleen wat je nodig hebt om te leven, geef wat je kunt missen. Leer van alles om je heen door openminded te zijn.”

Terug naar: in memoriam

Advertentie